how to create your own web page for free

System Historycznej Informacji Geograficznej

Oparta o ontologię 'ontohgis' baza danych, której zawartość prezentowana jest na mapie

Co oprócz mapy?

Baza danych może służyć wielu innym celom

Ontologia 'ontohgis'
Wyszukiwanie informacji (SPARQL)
Edycja danych w bazie danych
Pobieranie danych
Adres

Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa

Dane kontaktowe

Email: ihpan@ihpan.edu.pl
Telefon: +48 22 831 02 61

Łącza

ontohgis.pl